Viktig å vite

Våre treprodukter og produksjoner har gjennomgått produksjonstest og innehar høyeste kvalitet. Dette betyr at TreeCon (Tidligere PH Takstoler) som en av få produsenter i Norge innehar følgende:

CE sertifisering 1070- CPR -423 (produksjon av takstoler)

CE sertifisering for fingerskjøt k-virke 1070 – CPR – 804

Se liste over sertifiserte bedrifter her.

All vår produksjon blir årlig testet av Treteknisk Institutt. Når vi tegner og beregner komplette bygg og takstoler så blir våre produkter fingerskjøtet og precutet. Dette innebærer bedre utnyttelse av materialer samt lavere pris til kunde. Våre konstruktører beregner snølast og vindlast på alle takstolproduksjoner.