Precut byggesett

Effektiv byggeprosess med precut

Det stilles stadig tøffere krav til både effektivitet og kvalitet i en byggeprosess. Med precut byggesett fra TreeCon AS får du ferdig kappede byggematerialer.

I en byggeprosess spiller dyktige og erfarne håndverkere en svært viktig rolle men det er liten tvil om at valg av de riktige produktene og løsningene også har stor betydning.

Skal du for eksempel sette opp et nybygg, tilbygg eller påbygg, tilbyr vi precut byggesett der alle materialene leveres ferdig kappet til byggeplass. Vi har spisset vår kompetanse og kapasitet på prefabrikkerte trekonstruksjoner hvor hovedproduktet er takstoler og vi er en landsdekkende produsent av komplette takverk. I tillegg leverer vi både precut, bjelkelag og tekniske tjenester.

Fordeler med precut

For å fornorske dette litt, så blir vel «forhåndskappet» den mest riktige benevnelsen. I ordets forstand blir bygget som skal oppføres nøyaktig beregnet i forhold til hvilken materialmengde som må benyttes, og materialer blir forhåndkappet til riktige mål.

På byggeplassen vil man således til en hver tid vite hvilke materialer som skal benyttes hvor og dette rasjonaliserer og effektiviserer byggeplassen og oppføringstiden vesentlig.

  • Redusert byggetid og raskere tett bygg
  • Vi tar ansvaret for beregning og statikk
  • Mindre svinn og avfall på byggeplassen
  • Mindre slitasje på personell og utstyr

Effektive og moderne produksjonslinjer

TreeCon AS har topp moderne produksjonsutstyr, høyt kvalifisert arbeidskraft og systemer som sikrer at det er høy kvalitet til avtalt tid. I tillegg til komplette precuttede byggesett produserer vi alle typer takstoler med spennvidde opp til 30 meter, bjelkelag og fingerskjøtt konstruksjonsvirke.

Alt skjer i klimatiserte produksjonshaller. For deg som kunde innebærer dette at tørre materialer ankommer byggeplassen presist kappet.