Fingerskjøtt konstruksjonsvirke

Fingerskjøt

Fingerskjøt er en skjøt som benyttes for trelast. Det freses ut «fingrer» som passer i hverandre i enden av begge virkesstykker, lim og herder påføres, stykkene presses sammen, og limet herdes.

Kombinasjonsmaskiner kan utføre alle disse operasjonene samlet, og skjøte trelasten til endeløse lengder som deretter tilkappes. Hensikten med fingerskjøting kan være:

  1. å oppnå større lengder enn man får av skurtømmeret
  2. å kappe vekk større virkesfeil
  3. å kunne utnytte kortere virkesstykker som ellers ville ha blitt avfall

En god fingerskjøt skal gi tilstrekkelig styrke til at den kan brukes som konstruksjonsvirke. Produksjonen for slike formål kontrolleres i henholdt til harmonisert europeisk standard.

Byggemyndighetene tillater limt, endeskjøtt bygningslast brukt til blant annet stendere, gulvbjelker, taksperrer og så videre, under forutsetning av at produsenten er underlagt CE-sertifisering.

Fingerskjøtkontrollen, som administreres av Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk), er en frivillig kontrollordning som kommer i tillegg til CE-sertifiseringen.

Kontroll av fingerskjøtt konstruksjonsvirke

Moderne lim og skjøteteknikk har ført til stadig forbedret anvendelse av trevirke, også til rent konstruktive formål. Et viktig resultat av denne utviklingen er lengdeskjøting av trelast ved hjelp av fingerskjøting.

Byggemyndighetene tillater limt, endeskjøtt bygningslast brukt til bl. a. stendere, gulvbjelker, taksperrer etc. under forutsetning av at produsenten er underlagt en offentliggodkjent kontrollordning.

Formålet med Fingerskjøtkontrollen er å sikre at forholdene ved produksjonen er betryggende, og at den oppfyller de tekniske krav som stilles for å oppnå fullverdige fingerskjøter. Produksjonskravene er gitt i NS-EN 385.

Norsk Treteknisk Institutt er sekretariat og kontrollorgan.

Gjennomføring av kontrollordningen

Det foretas minst to kontrollbesøk i bedriftene hvert år. Ved disse besøkene går man gjennom produksjonsprosessen og de interne kontrollrutinene. Ved kontrollbesøkene sjekkes det at:

  • Materialkvaliteten er tilfredsstillende, og at materialene har riktig fuktighet.
  • Produksjonsutstyret fremstiller nøyaktige fingerprofiler.
  • Limtype, pressetrykk og herdeforhold er de riktige.
  • Lagring av materialer og ferdigprodukter er forsvarlig.
  • I tillegg er det bestemmelser om hvor mange fingerskjøter av produksjonen som skal styrkeprøves hver dag i bedriftene.
  • Det tas også ut prøver til kontroll ved et uavhengig laboratorium.

Merking

Godkjente bedrifter skal merke sine produkter med firmasymbol, styrkeklasse og det registrerte kontrollmerket. Dersom materialene er styrkesortert i henhold til NS-EN 519 eller NS-INSTA 142 skal dette vises med egen merking.