Produkter

Alle typer trekonstruksjoner

Driftsbygg, redskapsbygg, fjøs, haller, garasjer, verksted, hus og hytter.

TreeCon produserer alle typer takstoler og komplette byggesett med både små og store spennvidder. Vi leverer fingerskjøt-precut-materialer, og er en av få bedrifter i Norge som er godkjent på dette.